Veelgestelde vragen

 

Is mijn vracht verzekerd?
Op alle met ons gesloten vervoersovereenkomsten zijn voor internationaal vervoer over de weg de CMR-verdragsbepalingen van toepassing en in aanvulling daarop, voor zover rechtens toegestaan, de Algemene Vervoercondities (“AVC 2002” ) in de laatste versie. Binnenlands vervoer vindt plaats onder toepassing van de AVC 2002. De AVC 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en worden op eerste verzoek toegezonden. 

Onze aansprakelijkheid is zoals bepaald in de AVC 2002 beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram en bij vertragingsschade tot maximaal twee maal de vrachtprijs; gevolgschade is uitgesloten.

 Voor de opslag van uw goederen gelden De Nederlandse Opslagvoorwaarden van Fenex met uitsluiting van artikel 4, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

 Voor de overige werkzaamheden: De Nederlandse Expeditievoorwaarden van Fenex met uitsluiting van artikel 23, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

 Hoe weet ik of mijn aanmelding correct is ontvangen?
Als de aanmelding en betaling is voldaan ontvangt u van ons, per email, een bevestiging van ontvangst.

 Onder welke voorwaarden wordt mijn vracht verzonden?
Op alle met ons gesloten vervoersovereenkomsten zijn voor internationaal vervoer over de weg de CMR-verdragsbepalingen van toepassing en in aanvulling daarop, voor zover rechtens toegestaan, de Algemene Vervoerscondities (“AVC 2002” ) in de laatste versie. Binnenlands vervoer vindt plaats onder toepassing van de AVC 2002. De AVC 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en worden op eerste verzoek toegezonden.

 Onze aansprakelijkheid is zoals bepaald in de AVC 2002 beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram en bij vertragingsschade tot maximaal twee maal de vrachtprijs; gevolgschade is uitgesloten.

Kan ik een afleverdag kiezen?
Tijdens aanmelding kunt u aangeven op welke dag de zending uiterlijk geleverd moet zijn. De CombiTrailer behoudt zich het recht om de zending eerder af te leveren dan de uiterlijk gekozen afleverdag.

 Wat als mijn zending wordt geweigerd?
Uw zending kan alleen geweigerd worden, wanneer deze niet deugdelijk is verpakt zoals vermeld is in “ Onze Regels” . Wanneer de zending niet ter plekke deugdelijk kan worden verpakt, zal de zending opnieuw moeten worden aangemeld via de webportal.

 Is het mogelijk om een zending onder rembours te sturen?
Het is mogelijk om uw zendingen onder rembours te sturen. Deze zendingen graag aanmelden via planning@combitrailer.nl

Staat uw vraag er niet bij stuur dan gerust een mailtje naar info@combitrailer.nl. Uw vraag zal dan zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

 

Als u zich aanmeldt

ontvangt u ons keurmerk.